Beste leden,

In deze mail informeren wij jullie graag over een aantal nieuwe zaken.

Rooster seizoen 2020-2021

In de bijlage ontvangen jullie het rooster voor het nieuwe seizoen.

Niemand weet hoe het gaat lopen met het Corona virus, het rooster is nu gemaakt voor het koken in de normale samenstelling. Mocht blijken dat in september dit toch nog niet haalbaar is, zullen wij weer terug moeten naar groepen van maximaal 8 personen. Hierover zullen wij jullie dan per e-mail informeren.

Het rooster wordt ook op de website opgenomen onder het tabblad ‘VOOR LEDEN’.

Datum ALV

De Algemene Leden Vergaderingen staat gepland voor dinsdagavond 29 september 2020.

Houd deze datum vrij in de agenda. Begin september worden de stukken voor de vergadering verstuurd. Tijdens de ALV staat in ieder geval op de agenda het onderwerp ‘niet gekookte maanden april en mei’.

Middag kookgroep?

Vanuit een van onze leden kwam de vraag of er interesse is voor een kookgroep die start om 15.00 uur en eindigt rond 20.00 uur.

Als bestuur willen we zeker de mogelijkheden hiervoor onderzoeken. Hebben jullie interesse in het koken met een middag groep, stuur dan een mail naar: secretaris@cchilversum.nl en geef aan welke dag de voorkeur heeft. Wij nemen contact op om de mogelijkheden te bespreken.


Vacature kascommissie   
           

Er is een vacature voor de kascommissie van CCH.

Wat houdt de functie in?

De kascommissie van onze vereniging is een speciale, onafhankelijke commissie die de boekhouding van de vereniging controleert. De belangrijkste taak van de commissie is het controleren van de jaarrekening gemaakt door de penningmeester.

Op basis van de kascontrole schrijft de kascommissie een advies. Dit advies is gericht aan de leden van de vereniging. De kascommissie adviseert de leden tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) om wel of niet decharge te verlenen aan het gehele bestuur. De decharge geldt dus niet alleen aan de penningmeester, maar betreft het gehele bestuur.

Deze werkzaamheden doe je samen met nog een ander lid van de kascommissie. De tijdsbesteding is ongeveer 2 uur per jaar.

Wil je zitting hebben in de kascommissie, meld je dan aan bij Peter Veenman penningmeester@cchilversum.nl. Peter neemt dan contact met je op.

Het bestuur wenst jullie een mooie vakantie met culinaire uitdagingen en graag tot ziens weer in september!

Cindy, Etienne, Lea en Peter